Nieuwsbrief

Vanaf heden hebben we een nieuwsbrief.
Als u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief, onder aan deze pagina, krijgt u een email toegestuurd met nieuws zoals:
- Het verschijnen van de nieuwe uitgave van het clubblad
- Rectificaties van activiteiten in de agenda (zoals tijd, datum of prijs)
- Op korte termijn georganiseerde activiteiten (zoals een schaatsruilbeurs, voetbalplaatjesruilbeurs of een andere leuke activiteit)

Meldt u aan en ontvang vanaf vandaag onze nieuwsbrief!

Expositie in wijkgebouw

Het wijkgebouw is nu behangen met foto’s van alle jaargetijden. We horen veel herkenning en gelach om de oude foto’s.

Wilt u zelf exposeren in het wijkgebouw Burgerenk?
Dat kan... “uit de wijk, in de wijk”
Het bestuur roept wijkbewoners op die werk willen tentoonstellen (foto’s, schilderijen, borduurwerk enz.). Het is de bedoeling dat wij uw werk kunnen ophangen.
Vindt u het leuk om hieraan mee te doen, meldt u zich dan aan bij onze oud voorzitter Herman Murk (0578-615287).

Steun ons met uw stem

Rabobank Noord Veluwe is betrokken bij de regio, bij haar leden en ook bij het lokale verenigingsleven. Veel verenigingen kunnen een extra steun in de rug goed gebruiken. Om een handje te helpen, is in 2010 het Clubkas Fonds opgericht. Voor het 6e jaar op rij is de Clubkas Campagne een prachtige kans om jaarlijks in het voorjaar de kas van onze vereniging te spekken! En het mooie is de leden van de Rabobank, door het uitbrengen van hun stemmen, bepalen welke verenigingen vanuit het fonds ondersteund worden. Daarmee geeft u invulling aan de coöperatieve gedachte: een bank van en voor leden.

Wijkvereniging Burgerenk heeft zich aangemeld met als doel: de aankoop van de afzuigkap voor de nieuwe oven (o.a. Samen Eten)

1 maart 2016
Leden ontvangen een uitnodiging om te stemmen : Denk aan ons!!!
25 maart 2016 Sluitingsdatum stemperiode leden: Hartelijk Dank!!